Bootstrap

Consultancy & Supports

Özel olarak bu konuyla ilgili olarak geliştirmeye devam ettiğim sistem yardımı ile bir şirkette ki tüm projelerin detyalı takipleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
Projenin yaşam döngüsü bana göre sonlandığı zaman yani artık kullanılması bırakıldığı zaman sona erer. Bu açıdan proje yaşam döngüsü içinde ben sadece hayata geçmesine kadar olan bölümü değil aynı zamanda kullanılmaya başlandıktan sonra ki tüm faaliyetleri de içine alıyorum.

Bu bize bir projenin sadece başlangıcı ve hayata geçmesi arasında ki yapılan çalışmaları değil aynı zamanda hayata geçtikten sonra ki yapılan çalışmaları da kayıt aynı başlık aştında takip edebilmeyi sağlamış oluyor.
Gelen yeni isteklerin takibi, değişiklik isteklerin takibi, destek faaliyet ve maliyetleri, varsa çağrı merkezi kayıtları ve takibi, istek ve değişikliklerin geliştirme faaliyet ve maliyetleri gibi bi rçok detayı da aynı başlık altında takip edebilmeyi, raporlamayı sağlamaktadır.

Benzer başıkların takip edildiği birçok yazılım da mevcuttur ancak hemen hepsi bu detayların tamamını değil belli başlıklarını takip ediyo rolduğu için sistemde farklı çözümlerin aynı anda çalışmasını sağlamak gibi bir konu ortaya çıkmaktadır.

Geliştirmekte olduğum sistem sayesinde şu anda farklı platformlarda takip edilen birçok başlık tek bir platformda takip edilebilir hale gelecek. Bu sayede tek bir sistemden ihtiyaç duyulan tüm detayların raporu alınabilecek.
Bir konu da ürün pazarlayan ile ürün geliştiren şirketlerin proje tanımları ve takip detayları farklı olabilmektedir. Pazarlama yapan şirket müşteri bulma faaliyetleri de dahil olmak üzere olan başlıkları proje kapsamında takip etmek isterken, geliştirme yapan şirketler ise konuya sadece ihtiyaçların belirlenmesi başlığından başlayarak sistemin çalışır hale gelmesini proje faaliyeti olarak kabul etmektedir.

Geliştirmekte olduğumuz sistemde ise her iki durumu da bir çatı altında toplayıp bahsi geçen faaliyetlerin tamamına Proje olarak tanım getirmektedir.

Proje kapsamında göz önüne aldığımız ve dahil ettiğimiz başlıklar özetle şu şekildedir;

 • Proje Genel tanımı
  • Yeni Proje (Satış / Geliştirme)
  • Mevcut Proje (Satış / Geliştirme)
 • Potansiyel veya mevcut Müşteri / Geliştirme
 • Müşteriye Demo / Planlanan Geliştirmeler
 • İhtiyaçların belirlenmesi / sınıflandırılması / önceliklendirilmesi
 • Teklifler / Maliyetler
 • Sözleşme / Geliştirme Onayı
 • Çağrı Merkezi

Please click this link if you want to get more info.

Fabrika Otomasyonunun planlaması, kurulması ve idare edilmesi konularında her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir. İçerikten bağımsız olarak verilen bu destek temel güvenlik, altyapı, donanım, yazılım, barkod uygulamaları, RFID gibi birçok alt başılığı içerir.

Sektörde 30 yıl ve geliştirilen birçok yazılım deneyimi sayesinde ilk kuruluş sırasında pahalı gibi görünen birçok detayın, ucuz yöntmelertercih edilerek çözülmeye çalışılmasının, orta ve uzun vadede ilk yapılması gereken yatırımın en az 3 katı maliyete neden olduğunu rahatlıkla söylebilirim.

Günümüzde özellikle Bilgi İşlem yatırımları ile ilgili, daha kaliteli ve kontrol edilebilir bir üretim yapmak için üzerinde 'ekonomi' yapmak için ucuz gibi görünen çözümler tercih edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isterim.

Yazılım ve donanıma gereken yatırımı zamanında yapan şirketlerin orta ve uzun vadede çok ciddi faydalar elde ettiğine her zaman şahit oldum.

Konuyla ilgili olarak uygulamalı olarak da gördüğüm bu faydaların, şirket sahibi ve yöneticileri tarafından 'başlangıçta öneriniz diğerlerine göre daha pahalı olmasına rağmen tercih etmiş olmamızın sonuçlarını görünce doğru tercih yaptığımızı anladık, başlangıçta ki süphelerimizin yerini şu anda güven almıştır' şeklinde ki yorumları da, yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.

Please click this link if you want to get more info.

Please click this link if you want to get more info.

Please click this link if you want to get more info.

Types of Consultancy

(Click for the meaning)

Interviews

(click for details)