Bootstrap

Realized Projects

1986 yılında çok yaygın olmayan kişisek bilgisayarlar yerine kaynak paylaşımlı büyük bilgisayarlar (Mainframe) vardı. Bu hizmetler de herkese açık değildi
Mainframe bilgisayarların hem zamanları hem de tüm kaynakları bağlı bulunan terminaller arasında zahiri olarak paylaştırılıyor ve sanki bir terminal tüm maniframe bilgisayarın tüm kaynaklarına sahipmiş gibi davarnıp çalışabiliyordu.
Bu olanağı sağlayan VM (Virtual Machines) işletim sistemi ve terminaller arasında da bilgi akışını sağlayan CMS (Conversational Monitoring System) bir çeşit terminal işletim sistemi de denebilir, sistemler sayesinde bunlar mümkün oluyordu.
VM/CMS sistemi ana bilgisayarın tüm kaynaklarını terminaller arasında zahiri olarak paylaşılmasını ve tüm terminallerin de aynı anda sistemde çalışmasını sağlıyordu. Ancak ONLINE olarak da isimlendirebileceğimiz bu çalışma şeklinin dışında da eskiden de gelen bir çalişma şekli olan Yığıt (BATCH) çalışma şekli de vardı. Bu ortamda ise tüm işler bir sıraya sokulur ve teker teker çalışırdı, çünkü sistem kaynakları sınırlı idi ve tüm işlerin aynı anda çalışmasına olanak veremiyordu.

Bu noktada VM/CMS olanaklarını kullanarak benzer bir ortam yaratılması düşüncesi yüksek lisans hocam tarafından da kabul edildikten sonra çalışmalara başladım.
Ortaya çıkan sistem sayesinde VM/CMS olanaklarını kullanarak çeşitli yığıt işler aynı anda çalışabilir hale geldi. Sistemi
Sistemi geliştirirken PL/I programlama dili, DMS (Display Management System) ve VSAM (Virtual Storage Access Method) kullanıldı.

Yüksek lisans tezimin kısa açıklamasına bu linkden ulaşabilirsiniz.

Bir Üniversite Hastanesinin tüm noktaları ile otomasyona geçmesini sağlayan bu sistem sayesinde, hastanede varsa tüm kaçaklar önlenmiş ve gelirlerle de artışlar sağlanmış olacaktırç
Özellikle resmi kurumlar ile de çalışan bu tür hastanelerin faturalama ile ilgili olarak yaşadıkları gecikmelerden dolayı tahsilat süreleri de 3-5 ay civarında olduğu tesbit edilmiş, bu sistem sayesinde de bu tür fatuarlama işlemleri nerede ise 10-15 saniye mertebelerine indirilmiştirç
Bunun dışında da araştırma yapan doktorlara da hasta bilgisi gizliliğine de önem vererek ciddi bir veri platfor sağlanmaktadır.

Sistem o günün şartalarında IBM Mainframe bilgisayarlarında çalışmaktaydı. İşletim sistemi olarak VSE/SP, veri tabanı olarak VSAM, kullanıcı arabirimi olarak CICS, programlama dili olarak da PL/I kullanılmıştır.
Eczane Otomasyonu modülünde ise Kişisel bilgisayar ortamında C+ dili kullanılmıştır. Ayrıca PTC el biligisayarları yardımı ile de tüm ilaç ve malzeme haraketleri de barkodlarla takip edilebilir duruma gelmiştir.

Projede ben dahil 3 Proje Müdürü, 2 İş Analisti, 7 Programcı çalışmıştır.

For detailed documantation please select this link

Özel muayenehanesi olan bir doktorun hastalarını takip edebilmek için gerekli olan tüm temel ihtiyaçlarını karşılayan bir program meydana geldi.
Bu sayede doktorlar, hastaları ile ilgili olarak şunları yapabilir hale geldiler;

 • Hasta genel bilgilerini arşivleyebilmek
 • Hastaların geliş tarihlerine göre işlemlerini ayırabilmek
 • Her gelişinde ki yapılan tedavi, verilen ilaç ve istenen tetkiklerin takibi
 • Randevu verebilmek
 • Birçok parametreyle çeşitli detay ve özet raporlar alabilmek
 • Plastik cerrahlar için İşlem Öncesi ve Sonrası resimlerini tutabilmek
 • Farklı kurlarda Gelir / Gider takibi
 • Raporlamalar ve listeler

Bu sistemi daha ulaşılabilir olması açısından ve çok fazla kaynak gerektirmediği için Visual Basic 6.0, ve Access veritabanı kullanarak geliştirdim.
Sistemin diğer özellikler yanında en önemli detaylarından birisi de doktorlara kendi raporlarını tanımlamaya olanak vermesi idi. Örneğin bir doktor hastalarına doğum günü kutlaması için bir kart oluşturabilir, her hasta için özel olarak yazdırabilir ve varsa email ile yoksa da normal posta yolu yollayabilirdi.
Karşılaştırmalı raproları istediği kur cinsinden alabilir, iş yerinin anlık durumunu kontrol edebilirdi.

Bu sistemin internet ortamında çalışan versiyonu üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir.

Kısa tanıtım dökümanı için seçiniz bu linki lütfen.

Her türlü üretim yapan bir tesiste oluşan faaliyetlerin tamamının takip edilebildiği, raporlanabildiği ve bunlara göre de planlamalar yapılabildiği bri sistemdir.
Özellikle faaliyet sırasında oluşan bilgilerin anlık takibinin yapılabilmesi, işletmenin başlangıçta yapılan planlamadan ne kadar saptığını (pozitif / negatif) gösterebilmekte idi.
Sistemde genel çalışan modüller şunlardı;

 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları
 • Stok ve Ambar kontrol
 • Üretim Planlama
 • Satıcı ve Müşteri Takibi
 • Bütçe ve Planlama
 • Raporlar
 • Yönetimsel anlık raporlar

Sistemin en önemli özelliklerinden birisi de yönetime bir sonraki dönem üretim miktarını belirleyebilmesi için, mamaul ağaçlarını da kullanarak, hangi üründen ne kadar üretim yapılırsa oluşacak gelir ve gider kalemlerini saniyeler içinde gösterebilmesi idi.
Bu sayede yönetim, karar verilen üretim miktarına göre, hangi malzemelerden ne kadar ve ne zaman tedarik edilmesi gerektiğini, bu noktada satıcılarla yapılan anlaşmaların takibini, müşterilerle hangi malın ne kadar ve ne zaman teslim edilebileceğini net olarak konuşup anlaşmalarını hızlıca yapabilme şansı elde edebilmekteydi.
Ne kadar, hangi maldan ne zaman üretileceği belli olduğu için üretim emirleri de makina parkına göre ilgili birimlere iletilmekte, bu emirlere göre de üretimin gerçekleştirilmesi sağlanabilmekteydi.
Bu hesaplamalar sırasında, insan kaynakları(izin ve hastalıklar da dahil), makina arıza, tamir ve bakım zamanları da istatistiksel olarak göz önüne alındığı için oluşan üetim emirleri uygulanabilir emirler olmaktaydı.
Herhangi bir anda yönetim, anlık olarak hangi makina, hangi üründen ne kadarlık bir üretim yapmak için çalışıyor, stoklarda ki mamül miktarını, kimlere hangi üründen ne zaman ve hangi araçlarla teslim edileceğini takip edebilir durumda idi.
Sistem son derece parameterik ve şirket ihtiyacına göre ayarlanabilir durumda idi.

Sitem IBM AS/400 Midframe bilgisayarlarda, RPG/400 programalama dili ve OS/400 işletim sistemin sunduğu veri tabanı kullanarak geliştirilmiştir.
Sistemin web tabanlı olarak da hayata geçirilmesi için çalışmalarım devam etmektedir.

O tarihte Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş.'de çalışan sistemden alınmış bazı ekranları görmek için bu bağlantıyı kullanınız

Milli Eğitim Bakanlığı 1980'lerde bu proje başlamış ancak çeşitli nedenlerle işin olmaı gereken bölümü yani atamanın yapılacağı bölüm yapılmamış. Bı nedenle de bilgisayarlar da daha çok veri giriş terminali olarak kullanılmış. El ile yapılan işlemlerin aynısı bilgisayarda yapılmış ve sadece veri girişi için kullanılmış.
Bir atama dönemi olan Mayıs - Ağustos döneminde bu yüzden binlerce atama yapılması gerekirken ne yazık ki sadece 500 - 800 arasında atama yapılabilmiş. Atama için bekleyen "Depo" tabir edilen yerden bekleyen öğretmen sayısı da gün geçtikçe artmış.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (AİMEM) yönetimi 2001 yılı sonunda benimle bu yüzden irtibata geçti. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında projeyi 3 kişi ile 2002 Mayıs ayında yapılacak olan ilk atamaya yetiştirlebileceğimi ilettim. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sistemin 2002 Nisanında testleri de başarılı şekilde yapıldı ve sistem 2002 Mayıs ayına hazır hale geldi.
Öğretmen atamaları oldukça karmaşık ancak bu karmaşa içinde de kendi içinde de bir düzeni ve mantığı olan bir işlem. Bu işlemi bana oldukça başarılı aktaran kişilere buradan saygılarımı iletiyorum. Ancak bizler de aldığımız bilgileri son derece hızlı ve sonraki dönemlerde de sorunsuz çalışacak şekilde tasarladık ve kullanıma açtık.
Daha önce bir sezonda en fazla 500 - 800 yapılan atama işlemi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 20.000 kişiyi buldu. Bu sayede 2002 atama döneminde Ankara ilinde yeni göreve başlayan, göreve başlamış farklı bir okul isteyen, güvenlikli okula atama bekleyen hemen tüm öğretmenlerin atamaları başarılı şekilde yapıldı.
Yapılan atamaların sonunda yine sistem tarafından otomatik oluşturulan web sayfaları sayesinde tüm öğretmenler MEBSIS numaraları sayesinde web üzerinden sisteme girip atanmış ise hangi okula atandığı, atanamadı ise hangi okulda sırada beklediği gibi bilgilere atama sonucunda oluşan İnha Listelerine Valilik onayından sonra ulaşabilir oluyorlardı.
Bu sistemin başarılı şekilde çalışmasının en önemli kriterlerinden birisi de toplanması gereken bilgilerin doğru ve en hızlı şekilde sisteme aktarılabilmesi idi. Okul bilgileri ki bu bilgiler en öneli bilgi idi, çünkü atama işleminin temelinde bir okulda mevcut olan branşlara göre öğretmen sayılarının %100 doğru olarak sisteme aktarılabilmesi gerekiyordu. Bunun dışında ikinci en önemli bilgide öğretmenlerimizin atama isteklerinin hatasız şekilde sisteme aktarılması gerekiyordu.
Her iki bilginin de sisteme aktarılmasını optik formlar ve okuyucular sayesinde hızlı ve okunan bilginin hatasız şekilde sisteme aktarılması sağlandı. Ancak özellikle okul bilgilerinin birkaçında hatalı bilgi girildiği için ne yazık ki toplam 8 atama hatalı şekilde yapıldı. Buna sebep olan hata ise okulda ki öğretmen sayısının doğru verilmemiş olması idi. Bir okulda ki Norma kadro sayıları optik formlara hatalı girilmiş bu nedenlede aslında dolu olan kadroaya sistem boş gördüğü için atamayı yapmıştı. Bu ve bunun gibi toplamda 8 hata düzeltildi.
Ankara ilinde aldığımız başarılı sonuçlar nedeniyle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer iller içinde çalışmaya başlamayı beklerken ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere bir yazı göndererek bu sistemin alınmaması gerektiğini belirtti. Durum üzücü olduğu kadar bir o kadar da endişe verici idi, zira bakanlık başarılı şekilde çalışmış olan sistemin önünü kapatıp aslında kendi işlerini %100 doğrulukla yapılmasını engellemiş oluyordu ve en kötüsü de bilgisyayarları tekrar daktila halinde kullanmaya dönmek gibi bir durum söz konusu olacaktı.
Tüm bu karmaşa içinde 2002 Kasım ayında yapılan seçimlerden sonra da ne yazık ki proje ile kimse ilgilenmedi ve bu proje rafa kaldırılmış oldu.
İşin en acı tarafı da yapılan bunca güzel çalışma ve alınan muhteşem sonuçlara rağmen yeni gelen yönetim tarafından Milli Eğitim Baş Müfettişleri tarafından sorgulandım, 'hiçbir başarı ceasız kalmaz' öngürüsünün doğru olduğunu bir defa anlamış oldum, sanki devleti zarara uğratmışım gibi sorulan sorulara verdiğim yanıtlar ve ispatler sayesinde durumun aslında bakanlık lehine olduğunu, manuel olarak yapılan ve çok ciddi istismarlara da açık olan sistem yerine son derece güvenli, istismara kapalı, hızlı ve binlerce atama yapılmasını sağladığını ispat ettim. Baş müfettişin kendisi de durumu net olarak anlamış olacak ki hakkımda yapılan şikayetin aslında son derece yersiz olduğunu belirtti ve savunmam da başarılı şekilde tamamlandı.
O tarihte yapılan tüm çalışmaları ve kaynak kodları da devlete hizmetim olsun diye bıraktım. Yanlış tahmın etmiyorsam şu anda çalışmakta olan sistemin temellerinde 2002 yılında yaptığımız sistem vardır.
Orta boy Intel tabanlı bir server üzerinde Windows Server işletim sistemi çlışan server'da bu sistemi koşturduk. Programalama dili olarak Visual Basic 6.0, veri tabanı olarak da Access kullanıldı. İlk yatırım maliyetini minimize edebilmek için kullanılan Access veritabanı performansının da beni etkilediğini belirtmek isterim, ancak bu noktada yaptığım veri tabanı tasarımının da konuyla direk bağlantılı olduğunu da düşünüyorum.

Örnek bir kaç ekran için bu bağlantıyı kullanınız

Özellikle Botox uygulaması yapan Plastik Cerrah ve Estetisyenler için yazdığım bir programdır. Hastaya her gelişinde yapılan işlemlerin detaylı dökümleri görülebildiği gibi aynı zamanda her işlem için de işlem önce ve işlem sonra olmak üzere sınırsız sayıda resiminin de kayıt altında tutalabildiği bir sistemdir.
Hasta randevularının takibi, hastaya konuyla ilgili olarak hatırlatma mesajlarının atılması, özel günlerde kutlama mesajlarının yollanması gibi daha birçok konuda Hasta ve Doktor ilişkisini olabilecek en üst düzeyde samimi tutabilmek için de gerekli olan altyapıları mevcuttur.
Doktor için farklı kurlarda gelir takibi, bunun yanında gider takibi ile ofis bütçesinin de oluşmasında ve planlamasında destek olur.
Belli şifre mekanizmaları ile sisteme giriş yapılabildiği için hasta bilgilerine yetkisiz kişilerin girmesi engellenmiş olur.
Kullanımı kolay, karmaşık menülerden uzak bir sistemdir.
Bu sistemin internet ortamında çalışan versiyonu üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir.

Plastik Cerrah ve Deramatologlar için geliştirdiğim sistem ile ilgili kısa bilgilendirme ekranlarını da bu linkden görebilirsiniz.

Pandemi sırasında ve sonrasında daha fazla ortaya çıkan "uzaktan eğitim" ihtiyacı ve kavramı nedeniyle bu konuda bir sistem kurmaya karar verdim. DÜnyada kullanılmakta olan birçok sistemin bana göre eksik gördüğüm taraflarına alternatifler olması gerektiğini düşündüm
Kurma çalışmalarına başladığımız sistem, eğitim ihtiyacı olan gerek şirketler gerekse de kişiler için çeşitli başlıkların bulunduğu bir portala ulaşımı sağlayacaktır.
Portalda ki eğitimler bu sektörde yıllarca eğitimler vermiş olan kişiler tarafından hazırlanmış ve kullanıma sunulacak eğitimler olacaktır.
Altyapı çalışmalarını tamamladığım bu sistemin kullanıma açılmasını 2023 Nisan - Mayıs ayları olarak tasarlamaktayım. Gerekli olan eğitmenler ile de 2022 Aralık aylarında da iletişime geçip sistem tanıtımlarını yapmaya başlamayı planlıyorum.
Sistemin sunduğu önemli özelliklerden bazılarını şu şekilde sıralayabilirim;

 • Çok seviyeli güvenlik; email ve sms yoluyla giriş yapmak isteyen kişinin kontrolü
 • Şirketler için grup veya tek eğitimlerin tanımlanabilmesi
  • Eğitim ihytiyaçlarının daha çok nerelerde olduğunun belirlenmesi
  • Şirketler için çalışan performanslarının takibi
  • Eğitimlerde ki başarı oranları
  • Eğitimlerden sonra gerek eğitimi alan gerkese de eğitim videosunun başarı seviyelerini kontrolü için testler tanımlanabilmesi
 • Tek olarak eğitim satın almak kişilere de bu olanağın tanınması
 • Eğitim vermek ve videolarını da paylaşmak isteyen kişi veya şirketlere bu altyapının sağlanması
 • Çoklu dil desteği; Yüklenen videoların da buna uygun şekilde ya altyazılı ya da istenen dilde olması gerekliliği mevcut
 • Kendi videolarını servis eden kişilere üyelik aşamasında indirim
 • Makul ve mantıklı aylık veya yıllık üyelik aidatları
 • Seçimlik şekilde her eğitimden sonra test tanımının yapılabilmesi
 • Sertifikalar

Sistem, PHP / PHYTON server tarafında ki programalama dilleri olarak seçildi. Kullanıcı tarafında da Javascript, JQuery, Ajax dilleri tercih edildi. Ön yüz tasarımı sırasında da Bootstrap 5.1 kullanılarak tasarımın Responsive olması için çalışıldı. Aynı zamanda tasarımda HTML ve CSS'de kullanıldı.
Veri Tabanı olarak MySQL'i kullandığımız sistemin kullanıcıya maliyetini minimimize edebilmek için açık kaynak kodlu altyapıları yıllarca denenmiş sistemlerin kullanılmasına özellikle dikkat edildi. Aksi takdirde farklı ortamların kullanılması birçok lisans maliyetin de fiyatlara yansımına neden olacaktı.

Konuyla ilgili 2022 Ekim ayı itibari ile verebileceğim bir link yoktur henüz.

Türkiye'nin önemli pasta şeflerinden MSA'da da pasta şefliği yapmış olan Özge Köse için herkesin kendi evinde, elinin altındakı alet ve ürünlerle, ölçüleri anlaşılır temel birçok tarifin, hem videosu, hem yazılı tarifi hem de malzemlerinin bulunduğu bir site için çalışmalar yaptık.
Şu anda test aşamasında olan sitenin 2023 başında duyurusunun yapılması planlanmaktadır. Pastacılığa benim gibi merakı olan herkesin siteye üye olup ilgili videoları seyretmelerini hararetle tavsiye ederim.
Dönemlik üyelik şeklinde üye olup, üyelik süresince mevcut olan tüm videolara erişim verilmesi planlanmakltadır. Sade, kullanımı kolay ve amaca yönelik olan bir site tasarlamaya gayret ettik.
Kullnılan teknolojiler sayesinde aynı zamanda Responsive olan sitenin hayata geçirilmesinde server tarafında ki programalama dili olarak PHP, kullanıcı tarafında ise Javascript, Jquery ve Ajax, on yüz tasarımda Bootstrap 5.1, HTML ve CSS, veri tabanı olarak da MySQL kullanıldı.
Üyelik maliyetlerini düşürmek için yıllarca kendini ispatlamış olan açık kaynak kodlu sistemler bu yüzden tercih edildi.

Konuyla ilgili 2022 Ekim ayı itibari ile verebileceğim bir link yoktur henüz.

Muz kütüğünün işlenmesi ile ortaya çıkacak olan birçok mamül ve yarı mamül olduğu yaptığımız incelemelerden sonra bulunmuştur. Türkiye'nin güney bölgesinde yıllardır ferdi olarak yapılan birçok çalışmanın derlenip bir sanayi haline gatirilmesi için incelemelerde bulunmaya devam ediyorum.
Bununla ilgili olarak henüz çalışmalar tamamlanmamıştır. Ancak tamamlandığı zaman %100 çevre dostu ve ürünlerin de yanmaz, rutubet çeken, sağlıklı ürünler olacağını belirtmek isterim.
Birçok sanayi için yarı mamül dahil olmak üzere ciddi bir potansiyeli barındıran Muz Kütüğü ileride bu ziraatı yapan çiftçilerimiz için de çok ciddi ek gelir yaratacaktır.

Konuyla ilgili 2022 Ekim ayı itibari ile verebileceğim bir link yoktur henüz.